Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Skarpnäcks sociala delegation

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-11-05 -- 2018-12-31
Eva Runvald (M)
E-post: evarunvald@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-11-05 -- 2018-12-31
Emelie Sundberg (S)
E-post: emelie.sundberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Eva Ångström (M)
E-post: eva.angstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
David Callgren (M)
E-post: david.callgren@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Maria Bergström (MP)
Mobil: 070-6380712
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Maria von Bredow (S)
E-post: maria.von.bredow@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Hanna Egeltoft (V)
Ersättare
E-post: hanna.egeltoft@bredband.net
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Oscar Andén (M)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Jessica Sjönell (L)
E-post: jessica.sjonell@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Ewa Larsson (MP)
samhällsvetare, kommunfullm
E-post: ewa.e.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Yasmin Eriksson (S)
Visa alla uppdrag