Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Skarpnäcks sociala delegation

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2020-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2020-01-01 -- 2020-12-31
Johan Brege (M)
Mobil: 073-677 23 97
E-post: jbrege@outlook.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2020-01-01 -- 2020-12-31
Maria von Bredow (S)
E-post: maria.von.bredow@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
David Callgren (M)
E-post: david.callgren@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Sabine Pettersson (L)
E-post: sabine.pettersson@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Ewa Larsson (MP)
samhällsvetare, kommunfullm
Telefon: 08 508 150 20
E-post: ewa.e.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Curre Hansson (S)
Mobil: 0768-265053
E-post: tis.hansson@tele2.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Hanna Egeltoft (V)
Ledamot
E-post: hanna.egeltoft@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-10-23 -- 2020-12-31
Maria Bergström (MP)
Mobil: 070-6380712
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-04-23 -- 2020-12-31
Henrietta Ludwig (C)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Pontus Olsson (S)
E-post: pontus.olsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Elisabeth Richter Hagert (V)
Visa alla uppdrag