Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Skarpnäcks sociala delegation

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-01 -- 2019-12-31
Johan Brege (M)
Mobil: 073-677 23 97
E-post: jbrege@outlook.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-01-01 -- 2019-12-31
Maria von Bredow (S)
E-post: maria.von.bredow@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-10-17 -- 2019-12-31
David Callgren (M)
E-post: david.callgren@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Sabine Pettersson (L)
E-post: sabine.pettersson@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Ewa Larsson (MP)
samhällsvetare, kommunfullm
Telefon: 08 508 150 20
E-post: ewa.e.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Yasmin Eriksson (S)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Hanna Egeltoft (V)
Ersättare
E-post: hanna.egeltoft@bredband.net
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-10-17 -- 2019-12-31
Michael Erik Svensson (MP)
E-post: msvenssonmp@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Frida Bramstedt (KD)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Curre Hansson (S)
Mobil: 0768-265053
E-post: tis.hansson@tele2.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-09-26 -- 2019-12-31
Elisabeth Richter Hagert (V)
Visa alla uppdrag