Svealands kustvattenvårdsförbunds stämma

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Åsa Lindhagen (MP)
Ledamot
2022-11-28 — 2023-03-31
kommunfullm
E-post: asa.lindhagen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Åsa Lindhagen
Joanna Abrahamsson (S)
Ersättare
2019-09-02 — 2023-03-31
Suppleant
E-post: joannaabrahamsson@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Joanna Abrahamsson