Svealands kustvattenvårdsförbunds stämma

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Åsa Lindhagen (MP)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
kommunfullm
E-post: asa.lindhagen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Åsa Lindhagen
Annette Hultåker (KD)
Ersättare
2023-04-01 — 2027-03-31
Fil.dr.
E-post: annette.hultaker@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag för Annette Hultåker