Hägersten-Älvsjö sociala delegation

Mandatperiod: 2022-01-03 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Johan Nilsson (M)
Ordf (samt nämndpresidium)
2022-01-03 — 2022-12-31
fil.mag.
E-post: johan.nilsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Johan Nilsson
Eva Fagerhem (S)
Vice ordförande
2022-01-03 — 2022-12-31
socionom
Telefon: 08-508 20 114
Mobil: 076-122 01 14
E-post: eva.fagerhem@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Eva Fagerhem
Ann-Marie Strömberg (V)
Ledamot
2022-01-03 — 2022-12-31
Mobil: 070-752 5483
E-post: annmarie2@bredband.net
Visa alla uppdrag för Ann-Marie Strömberg
Rebekka Dominique (MP)
Ledamot
2022-01-03 — 2022-12-31
Mobil: 073 080 29 13
E-post: rebekka.dominique@gmail.com
Visa alla uppdrag för Rebekka Dominique
Inger Swahn (L)
Ledamot
2022-06-07 — 2022-12-31
Mobil: 070-7680086
Visa alla uppdrag för Inger Swahn
Gun Högbacke (S)
Ersättare
2022-01-03 — 2022-12-31
E-post: gun.hogbacke@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Gun Högbacke
Mattias Håkansson (V)
Ersättare
2022-01-03 — 2022-12-31
Bussförare
E-post: mattias.hakansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mattias Håkansson
Anette Hellström (M)
Ersättare
2022-01-03 — 2022-12-31
E-post: anette.hellstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Anette Hellström
Henrik Falk (C)
Ersättare
2022-01-03 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Henrik Falk