Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Hägersten-Älvsjö sociala delegation

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

Gå till Hägersten-Älvsjö sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordf (samt nämndpresidium)
2021-01-04 -- 2021-12-31
Johan Nilsson (M)
fil.mag.
E-post: johan.nilsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2021-01-04 -- 2021-12-31
Eva Fagerhem (S)
socionom
Telefon: 08-508 20 114
Mobil: 076-122 01 14
E-post: eva.fagerhem@stockholm.se, eva@fagerhem.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-04 -- 2021-12-31
Marco Rossi (L)
Telefon: Lärarstudent
E-post: marco.bardh@outlook.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-04 -- 2021-12-31
Lova André Nilsson (MP)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-04 -- 2021-12-31
Ann-Marie Strömberg (V)
Mobil: 070-752 5483
E-post: annmarie2@bredband.net
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-04 -- 2021-12-31
Anette Hellström (M)
E-post: anette.hellstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-04 -- 2021-12-31
Henrik Falk (C)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-04 -- 2021-12-31
Gun Högbacke (S)
E-post: gun.hogbacke@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-04 -- 2021-12-31
Mattias Håkansson (V)
Bussförare
E-post: mattias.hakansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag