Järva funktionshinderråd

Mandatperiod: 2023-07-01 - 2026-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Doaa Zatara (S)
Ordförande
2023-07-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Doaa Zatara
Rickard Friberg (S)
Ledamot-Org
2023-07-01 — 2026-12-31
E-post: ric.friberg@gmail.com
Visa alla uppdrag för Rickard Friberg
Avraam Lazaridis (S)
Ledamot-Org
2023-07-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Avraam Lazaridis
Ulf Nilsson (S)
Ledamot-Org
2023-07-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Ulf Nilsson
Pia Olsson (S)
Ledamot-Org
2023-07-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Pia Olsson
Tara Rasul Aziz (S)
Ledamot-Org
2023-07-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Tara Rasul Aziz