Ulf Nilsson (OPOL)


Ledamot-Org PRO Spånga-Tensta råd för funktionshindersfrågor
Ersättare-Org PRO Spånga-Tensta pensionärsråd
Ulf Nilsson (OPOL)