Lars Jilmstad (M)

Valkrets: Östra Söderort
Mobil: 076 12 18 180
E-post: lars.jilmstad@stockholm.se

Ordförande (M) Farsta stadsdelsnämnd
Ordförande (M) Farstas utvecklings- och näringslivsråd
Ledamot (M) Stockholms Hamn AB
Ersättare (M) Kommunfullmäktige
Ersättare (M) Storsthlm (tidigare KSL)

Sök förtroendevald