Börje Häggman (M)

Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 70
E-post: borje.haggman@gmail.com

Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ersättare (M) Arbetsmarknadsnämnden
Ersättare (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Suppleant (M) Stockholm Business Region AB
förtorendevald
FOTO: Björn Dalin
Högupplöst foto

Sök förtroendevald