Karin Lekberg (S)

Valkrets: Östra Söderort
E-post: karin@lekberg.se

Vice ordförande (S) Farstas utvecklings- och näringslivsråd
Vice ordförande (S) Utbildningsnämnden
Ledamot (S) Farsta stadsdelsnämnd
Ersättare (S) Kommunfullmäktige
Ersättare (S) Storsthlm (tidigare KSL)

Sök förtroendevald