Karin Lekberg (S)

Valkrets: Östra Söderort
Plats i Rådsalen: 54
Mobil: 070 480 27 34
E-post: karin@lekberg.se

Vice ordförande (S) Farstas utvecklings- och näringslivsråd
Ledamot (S) Farsta stadsdelsnämnd
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030
Ledamot (S) Utbildningsnämnden
Ersättare (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Karin Lekberg (S)

Högupplöst foto