Margita Jacobsson (L)

E-post: margita@pharmaxy.se

Ledamot (L) Norrmalms sociala delegation
Ersättare (L) Norrmalms stadsdelsnämnd

Sök förtroendevald