Lotten Hammar (S)

E-post: lottenhammar@live.se

Vice ordförande (S) Socialnämndens individutskott
Ledamot (S) Socialnämnden
Lotten Hammar (S)