Isabella Hagnell (S)

Telefon: Jurist
E-post: isabellahagnell@gmail.com

Ersättare (S) Fastighetsnämnden
Isabella Hagnell (S)