Farsta stadsdelsnämnd

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Kristina Lutz (M)
Ordförande
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 076 12 18 180
E-post: kristina.lutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Kristina Lutz
Marre Mayr (V)
Vice ordförande
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 070 238 34 14
E-post: marre_mayr@yahoo.se
Visa alla uppdrag för Marre Mayr
Lisbeth Crabo Ljungman (M)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 070 583 39 39
E-post: crabolj@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lisbeth Crabo Ljungman
Ann-Louise Ebérus (M)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 070 356 47 51
E-post: lollo111@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Ann-Louise Ebérus
Arne Fredholm (M)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 073 389 00 45
E-post: arne.fredholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Arne Fredholm
Peter Öberg (L)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 070 533 58 32
E-post: oeberg.peter@gmail.com
Visa alla uppdrag för Peter Öberg
Lisa Carlbom (MP)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 070 731 73 48
E-post: lisa.carlbom@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lisa Carlbom
Malena Liedholm Ndounou (C)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 072 560 70 70
E-post: malena.liedholm@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Malena Liedholm Ndounou
Kjell Backman (S)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 070 527 48 65
E-post: k.backman@telia.com
Visa alla uppdrag för Kjell Backman
Moa Sahlin (S)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 073 652 58 82
E-post: moa.m.sahlin@gmail.com
Visa alla uppdrag för Moa Sahlin
Karin Lekberg (S)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 070 480 27 34
E-post: karin@lekberg.se
Visa alla uppdrag för Karin Lekberg
Milla Eronen (V)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 073 15 13 400
E-post: milla.eronen.sdn.farsta@gmail.com
Visa alla uppdrag för Milla Eronen
Leif Söderström (SD)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 072 857 48 74
E-post: leif.soderstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Leif Söderström
Olof Peterson (M)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 070 520 36 02
E-post: olof.peterson1997@gmail.com
Visa alla uppdrag för Olof Peterson
Klas Wissman (M)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 072 031 99 63
E-post: klaswissman@icloud.com
Visa alla uppdrag för Klas Wissman
Kent Vesterberg (M)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 070 540 48 78
E-post: kent@zolv.se
Visa alla uppdrag för Kent Vesterberg
Truls Ljungström (M)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 070 331 32 23
E-post: truls.ljungstrom@dbgy.se
Visa alla uppdrag för Truls Ljungström
Rikard Werge (L)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 073 322 54 84
E-post: rikard.werge@gmail.com
Visa alla uppdrag för Rikard Werge
Sigrid Arrhenius (MP)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 073 655 00 12
E-post: sigrid.arrhenius@gmail.com
Visa alla uppdrag för Sigrid Arrhenius
Sofia Modigh (KD)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 073 373 62 30
E-post: sofia.modigh@iogt.se
Visa alla uppdrag för Sofia Modigh
Daniel Harc (S)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 070 716 27 59
E-post: danielharc@gmail.com
Visa alla uppdrag för Daniel Harc
Pelle Pettersson (S)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: pelle659@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Pelle Pettersson
Anki Johansson (S)
Ersättare
2021-09-06 — 2021-12-31
E-post: anki.johansson2012@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anki Johansson
Niklas Aurgrunn (V)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 073 392 89 84
E-post: niklas.aurgrunn@gmail.com
Visa alla uppdrag för Niklas Aurgrunn
Malin Broman (V)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 072 009 37 43
E-post: bromanmalin@gmail.com
Visa alla uppdrag för Malin Broman
Unni Björnerfors (SD)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 070 795 71 68
E-post: unni.bjornerfors@sd.se
Visa alla uppdrag för Unni Björnerfors