Farsta stadsdelsnämnd

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2020-12-31

Gå till Farsta stadsdelsnämnd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2020-02-17 -- 2020-12-31
Kristina Lutz (M)
Mobil: 076 12 18 180
E-post: kristina.lutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2020-01-01 -- 2020-12-31
Marre Mayr (V)
Mobil: 070 238 34 14
E-post: marre_mayr@yahoo.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Lisbeth Crabo Ljungman (M)
Mobil: 070 583 39 39
E-post: crabolj@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Ann-Louise Ebérus (M)
Mobil: 070 356 47 51
E-post: lollo111@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Arne Fredholm (M)
Mobil: 073 389 00 45
E-post: arne.fredholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Peter Öberg (L)
Mobil: 070 533 58 32
E-post: oeberg.peter@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Lisa Carlbom (MP)
Mobil: 070 731 73 48
E-post: lisa.carlbom@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Malena Liedholm Ndounou (C)
Mobil: 072 560 70 70
E-post: malena.liedholm@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Kjell Backman (S)
Mobil: 070 527 48 65
E-post: k.backman@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Moa Sahlin (S)
Mobil: 073 652 58 82
E-post: moa.m.sahlin@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Karin Lekberg (S)
E-post: karin@lekberg.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Milla Eronen (V)
Mobil: 073 15 13 400
E-post: milla.eronen.sdn.farsta@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Leif Söderström (SD)
Mobil: 072 857 48 74
E-post: leif.soderstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Olof Peterson (M)
Mobil: 070 520 36 02
E-post: olof.peterson1997@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Klas Wissman (M)
Mobil: 0720 31 99 63
E-post: klaswissman@icloud.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Kent Vesterberg (M)
Mobil: 070 540 48 78
E-post: kent@zolv.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-05-25 -- 2020-12-31
Truls Ljungström (M)
E-post: truls.ljungstrom@dbgy.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Rikard Werge (L)
Mobil: 073 322 54 84
E-post: rikard.werge@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Sigrid Arrhenius (MP)
Mobil: 073 655 00 12
E-post: sigrid.arrhenius@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Sofia Modigh (KD)
Mobil: 076 627 67 60
E-post: sofia.modigh@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Daniel Harc (S)
Mobil: 070 716 27 59
E-post: danielharc@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Pelle Pettersson (S)
E-post: petterssonjohn659@gmail.com, pelle659@tele2.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-02-17 -- 2020-12-31
Alexandra Malm (S)
E-post: malm.alexandra@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Niklas Aurgrunn (V)
E-post: niklas.aurgrunn@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-09-28 -- 2020-12-31
Malin Broman (V)
E-post: bromanmalin@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Mattias Mårdenfjord (SD)
E-post: mattias.mardenfjord@sd.se
Visa alla uppdrag