Vladimir Simai (OPOL)


Ledamot (OPOL) Kyrkogårdsnämndens råd för funktionshindersfrågor
Vladimir Simai (OPOL)