Hugo Laigar (M)

E-post: hugo.laigar@stockholm.se

Ledamot (M) Idrottsnämnden
Ersättare (M) Södermalms stadsdelsnämnd

Sök förtroendevald