Niklas Aurgrunn (V)

Mobil: 073 392 89 84
E-post: niklas.aurgrunn@gmail.com

Ledamot (V) Farsta stadsdelsnämnd
Ledamot (V) Farstas demokrati-, integrations- och föreningsråd
Ersättare (V) Farstas sociala delegation
Niklas Aurgrunn (V)

Högupplöst foto