Bertil Orrby (OPOL)

Ledamot FHR
Knäckepilsgränd 118
165 77
Hässelby
Telefon: 070-589 92 18
E-post: bertil.orrby@gmail.com

Ordförande (OPOL) Utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor
Bertil Orrby (OPOL)