Tony Ottebjer-Winkler (M)

E-post: t_winkler@hotmail.com

Ersättare (M) Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Tony Ottebjer-Winkler (M)