Johanna Mathiasson (V)

Mobil: 070 306 43 24
E-post: johanna.mathiasson@gmail.com

Ledamot (V) Farstas utvecklings- och näringslivsråd
Ersättare (V) Farsta stadsdelsnämnd
Johanna Mathiasson (V)