Bjarne Snis Sigtryggsson (S)

Valkrets: Västra Söderort
E-post: bjarne.snissigtryggsson@gmail.com

Ledamot (S) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ersättare (S) Kommunfullmäktige
Bjarne Snis Sigtryggsson (S)