Bromma stadsdelsnämnd

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Johan Paccamonti (M)
Ordförande
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: johan.paccamonti@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Johan Paccamonti
Lillemor Samuelsson (V)
Vice ordförande
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 0708-270031
E-post: lillemor.samuelsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lillemor Samuelsson
Alexander Saednia (M)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: alexander.saednia@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Alexander Saednia
Evelina Kogsta (M)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: evelina.kogsta@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Evelina Kogsta
Göran Hällström (M)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: goran.hallstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Göran Hällström
Hanna Wistrand (L)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: johanna.wistrand@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Hanna Wistrand
Karl Persson (MP)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: karl.g.persson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karl Persson
Vakant (C)
Ledamot
2021-11-29 — 2021-12-31
Johan Heinonen (S)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Account Manager
Mobil: 073-0812096
E-post: johan.heinonen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Johan Heinonen
Milla Järvelin (S)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: milla.jarvelin@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Milla Järvelin
Vakant (S)
Ledamot
2021-11-29 — 2021-12-31
Elisabeth Löfvander (V)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 0721-86 24 32
E-post: elisabeth.lofvander@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Elisabeth Löfvander
Anders Edin (SD)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: anders.edin@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Anders Edin
Kim Lützén (M)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 070-8304500
E-post: kim.lutzen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Kim Lützén
Jörgen Linse (M)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: jorgen.linse@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jörgen Linse
Claes Backlund (M)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: claes.backlund@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Claes Backlund
Louise Minnhagen (L)
Ersättare
2021-05-31 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Louise Minnhagen
Cecilia Obermüller (MP)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
miljöutredare
Telefon: 070-765 20 40
E-post: cecilia.obermuller@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Cecilia Obermüller
Adam Rosberg (C)
Ersättare
2021-10-04 — 2021-12-31
E-post: Adam.rosberg@gmail.com
Visa alla uppdrag för Adam Rosberg
Mario Moya Jeldres (KD)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Kvalitetssamordnare SLSO
Mobil: 070-7301152
E-post: mario.moya.jeldres@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mario Moya Jeldres
Novin Harsan (S)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: novin.harsan@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Novin Harsan
Pelle Johansson (S)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Facilitator
Mobil: 0705882697
E-post: per.johansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Pelle Johansson
Anilla Larsson (S)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 0737791554
E-post: anilla.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Anilla Larsson
Claes Fredriksson (V)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Chaufför
E-post: claes.fredriksson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Claes Fredriksson
Fredrik Sone (V)
Ersättare
2021-05-03 — 2021-12-31
E-post: fredrik.sone@gmail.com
Visa alla uppdrag för Fredrik Sone
Ismo Pato (SD)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: ismo.ilari.pato@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ismo Pato