Bromma stadsdelsnämnd

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Johan Heinonen (S)
Ordförande
2024-01-01 — 2024-12-31
Key Account Manager
Mobil: 073-0812096
E-post: johan.heinonen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Johan Heinonen
Mattias Keresztesi (M)
1:e vice ordförande
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: mattias.keresztesi@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mattias Keresztesi
Rose-Marie Rooth (V)
2:e vice ordförande
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: rosemarie.rooth@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Rose-Marie Rooth
Laila Abdallah (S)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: laila.abdallah@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Laila Abdallah
Pelle Johansson (S)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Facilitator
Mobil: 0705882697
E-post: per.johansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Pelle Johansson
Stina Andersson (S)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: stina.andersson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Stina Andersson
Petter Jennervall (S)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Redaktör
E-post: jon.petter.jennervall@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Petter Jennervall
Svante Thorell (MP)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Civilingenjör
Mobil: 0730-715 509
E-post: svante.thorell@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Svante Thorell
Alexander Saednia (M)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: alexander.saednia@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Alexander Saednia
Sara Emrooz (M)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: sara.fredriksson.emrooz@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Sara Emrooz
Findel Madison (SD)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: findel.madison@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Findel Madison
Louise Minnhagen (L)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: louise.minnhagen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Louise Minnhagen
Johan Duvdahl (C)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Skolinspektör
E-post: Johan.Duvdahl@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Johan Duvdahl
Tove Lönstad (S)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: tove.lonstad@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Tove Lönstad
Magnus Ljungkvist (S)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Chef vd-stab
E-post: magnus.ljungkvist@stockholmshem.se
Visa alla uppdrag för Magnus Ljungkvist
Jeanette Frenkman (S)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: jeanette.frenkman@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jeanette Frenkman
Albin Ringstad (S)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: albin.ringstad@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Albin Ringstad
Terese Nordberg (V)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: terese.nordberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Terese Nordberg
Thomas Nicholas (V)
Ersättare
2024-03-25 — 2024-12-31
E-post: thom.nicholas@icloud.com
Visa alla uppdrag för Thomas Nicholas
Johanna Klamming (MP)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Konstnär
E-post: johanna.a.klamming@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Johanna Klamming
Mikael Valdorson (M)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 070-520 04 15
E-post: mikael.valdorson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mikael Valdorson
Daniel Thor (M)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Offentlig utredare
Mobil: 0708221934
E-post: daniel.thor@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Daniel Thor
Mario Shevchenko (SD)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: mario.shevchenko@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mario Shevchenko
Stefan Ennerfelt (L)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: stefan.ennerfelt@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Ennerfelt
Erik Thonfors (C)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: erik.thonfors@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Erik Thonfors
Christopher Oskarsson (KD)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Ersättare Bromma stadsdelsnämnd
E-post: christopher.oskarsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Christopher Oskarsson