Gå till

Bolagsstyrelser

S:t Erik Försäkrings AB

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31

Gå till S:t Erik Försäkrings AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2015-04-01 -- 2019-03-31
Catharina Gyllencreutz (OPOL)
Telefon: 08-508 29 000
E-post: catharina.gyllencreutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2015-04-01 -- 2019-03-31
Per Åkenes (OPOL)
Mobil: 0708-89 89 59
E-post: per@aakenes.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-09-28 -- 2019-03-31
Linus Johansson (OPOL)
Telefon: 08-508 39 301
E-post: linus.johansson@stockholmshem.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2017-03-31
Peter Kvarnhem (OPOL)
Telefon: 08-508 29 390
E-post: peter.kvarnhem@sterikmark.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2017-03-31
Jenny Rydåker (OPOL)
Telefon: 08-50827016
Mobil: 076-1227016
E-post: jenny.rydaker@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-02-13 -- 2017-03-31
Vakant (OPOL)

Lekmannarevisor
2015-04-01 -- 2019-03-31
Gunnar Ågren (V)
Mobil: 072-744 22 54
E-post: gunnar.agren@stockholm.se, gunnaragren@me.com
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Bengt Lagerstedt (M)
finansdirektör
Mobil: 0704-80 13 73
E-post: bengt.lagerstedt@stockholm.se
Visa alla uppdrag