S:t Erik Försäkrings AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Catharina Gyllencreutz (OPOL)
Ordförande
2019-04-01 — 2023-03-31
Telefon: 08-508 29 000
E-post: catharina.gyllencreutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Catharina Gyllencreutz
Jan Willgård (OPOL)
Vice ordförande
2020-04-20 — 2023-03-31
E-post: jan.willgard@sterikliv.se
Visa alla uppdrag för Jan Willgård
Karin Jacobsson (OPOL)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Karin Jacobsson
Carina Jonsson (OPOL)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Carina Jonsson
Per Backe (OPOL)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Fastighetschef
Mobil: 0739216209
E-post: per.backe@sisab.se
Visa alla uppdrag för Per Backe
Åsa Steen (OPOL)
Ledamot
2020-05-04 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Åsa Steen
Jan Larsén (M)
Lekmannarevisor
2021-10-04 — 2023-03-31
Verkställande direktör
E-post: jan.larsen@fanoo.se
Visa alla uppdrag för Jan Larsén
Maria Löfgren (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: maria.lofgren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Maria Löfgren