Gå till

Bolagsstyrelser

S:t Erik Försäkrings AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till S:t Erik Försäkrings AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Catharina Gyllencreutz (OPOL)
Telefon: 08-508 29 000
E-post: catharina.gyllencreutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2020-04-20 -- 2023-03-31
Jan Willgård (OPOL)
E-post: jan.willgard@sterikliv.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Karin Jacobsson (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Carina Jonsson (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Per Backe (OPOL)
Fastighetschef
Mobil: 0739216209
E-post: per.backe@sisab.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-05-04 -- 2023-03-31
Åsa Steen (OPOL)
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2019-04-01 -- 2023-03-31
Elias Granqvist (M)
jur.kand., fastighetsjurist
Mobil: 070-730 52 73
E-post: elias.granqvist@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Maria Löfgren (S)
E-post: maria.lofgren@stockholm.se
Visa alla uppdrag