S:t Erik Försäkrings AB

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Peter Kvarnhem (OPOL)
Ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: peter.kvarnhem@stadshusab.se
Visa alla uppdrag för Peter Kvarnhem
Jan Willgård (OPOL)
Vice ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Jan Willgård
Karin Jacobsson (OPOL)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Karin Jacobsson
Carina Jonsson (OPOL)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Carina Jonsson
Sofie Nilvall (OPOL)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: sofie.nilvall@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Sofie Nilvall
Georg Severien (OPOL)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Georg Severien
Åsa Steen (OPOL)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Åsa Steen
Maria Löfgren (S)
Lekmannarevisor
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: maria.lofgren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Maria Löfgren
Stefan Kindborg (M)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: rolf.stefan.kindborg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Kindborg