Maria Löfgren (S)

E-post: maria.lofgren@stockholm.se

Ledamot (S) Revisorsgrupp 1
Ledamot (S) Revisorsgrupp 3
Lekmannarevisor (S) Stiftelsen Tyrestaskogen
Lekmannarevisorssuppleant (S) S:t Erik Försäkrings AB
Lekmannarevisorssuppleant (S) S:t Erik Livförsäkring AB
Maria Löfgren (S)