Stefan Kindborg (M)

E-post: rolf.stefan.kindborg@stockholm.se

Ordförande (M) Revisorsgrupp 3
Vice ordförande (M) Revisorskollegiet
Ledamot (M) Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Ledamot (M) Revisorsgrupp 1
Lekmannarevisorssuppleant (M) Direktionen för Handelshögskolan i Stockholm
Lekmannarevisorssuppleant (M) Familjebostäder Fastighetsnät, AB
Lekmannarevisorssuppleant (M) Familjebostäder Årstaberg
Lekmannarevisorssuppleant (M) Familjebostäder, AB
Lekmannarevisorssuppleant (M) Hemmahamnen Kontor AB
Lekmannarevisorssuppleant (M) Kaplansbacken AB
Lekmannarevisorssuppleant (M) S:t Erik Försäkrings AB
Lekmannarevisorssuppleant (M) Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell
Lekmannarevisorssuppleant (M) Stockholm Avfall AB
Lekmannarevisorssuppleant (M) Stockholm Vatten AB
Lekmannarevisorssuppleant (M) Stockholm Vatten och Avfall AB
Lekmannarevisorssuppleant (M) Stockholms Stadshus AB
Lekmannarevisorssuppleant (M) Stockholmsregionens Europaförening
Lekmannarevisorssuppleant (M) Stockholmsregionens Europakontor AB
Lekmannarevisorssuppleant (M) Sydvästra stockholmsregionens va-verks aktiebolag — SYVAB
Stefan Kindborg (M)

Högupplöst foto