Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Stockholms konstråd

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-02-12 -- 2022-12-31
Pelle Thörnberg (C)
Mobil: 0708-93 15 45
E-post: pelle@pellethornberg.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-02-12 -- 2022-12-31
Margareta Stavling (S)
PA-konsult
Mobil: 076-803 20 99
E-post: margareta.stavling@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-02-12 -- 2022-12-31
Birgitta Stjärneback (M)
Musikpedagog
Mobil: 0735-31 30 02
E-post: birgitta.stjarneback@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-02-12 -- 2022-12-31
Lars Lundqvist (L)
Mobil: 070-638 18 82
E-post: lars.lundqvist@bredband.net
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-02-12 -- 2022-12-31
Love Edenborg (MP)
E-post: love_edenborg@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-02-12 -- 2022-12-31
Anders Djerf (V)
grafisk formgivare, skribent
Telefon: 644 81 42
Mobil: 073-659 52 00
E-post: anders@djerf.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-02-12 -- 2022-12-31
Sofia Lundin (Fi)
E-post: sofia.lundin@feministisktinitiativ.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-02-12 -- 2022-12-31
Mahmoud Gholam Ali (M)
E-post: mahmoudgholam@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2022-12-31
Anna Törnström (L)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-02-12 -- 2022-12-31
Rebecka Pershagen (C)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-02-18 -- 2022-12-31
Johanna Holmdahl (KD)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-02-12 -- 2022-12-31
Elisabet Reslegård (S)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-03-10 -- 2022-12-31
Gunno Sandahl (S)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-02-12 -- 2022-12-31
Aida Amoli (V)
E-post: aidaamoli.politik@gmail.com
Visa alla uppdrag