Stockholms konstråd

Mandatperiod: 2023-01-31 - 2026-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Tina Kratz (V)
Ordförande
2023-01-31 — 2026-12-31
Konstpedagog
Telefon: 08-50729120
E-post: tina.kratz@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Tina Kratz
Isabel Smedberg-Palmqvist (L)
Vice ordförande
2023-01-31 — 2026-12-31
jurist, kommunfullm
E-post: Isabel.smedberg-palmqvist@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Isabel Smedberg-Palmqvist
Gunno Sandahl (S)
Ledamot
2023-01-31 — 2026-12-31
Telefon: 0704923055
E-post: gunno.sandahl@gmail.com
Visa alla uppdrag för Gunno Sandahl
Ewa Carlsson Hallberg (S)
Ledamot
2023-01-31 — 2026-12-31
E-post: ewa.carlsson.h@gmail.com
Visa alla uppdrag för Ewa Carlsson Hallberg
Marja Sandin-Wester (MP)
Ledamot
2023-01-31 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Marja Sandin-Wester
Oscar Sameland (M)
Ledamot
2023-01-31 — 2026-12-31
E-post: oscar.sameland@gmail.com
Visa alla uppdrag för Oscar Sameland
Lou-Ann Wejke Norberg (M)
Ledamot
2023-02-21 — 2026-12-31
E-post: lou-ann.wejke.norberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lou-Ann Wejke Norberg
Shiva Samadi (S)
Ersättare
2023-01-31 — 2026-12-31
E-post: shiva-samadi@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Shiva Samadi
Mathias Rost (S)
Ersättare
2023-01-31 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Mathias Rost
Stig Hansén (S)
Ersättare
2023-01-31 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Stig Hansén
Shamso Ali Hassan (V)
Ersättare
2023-01-31 — 2026-12-31
E-post: ali.hassan.shamso@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Shamso Ali Hassan
Christina Huss (M)
Ersättare
2023-05-30 — 2026-12-31
E-post: annachristina.huss@gmail.com
Visa alla uppdrag för Christina Huss
Niclas Peyron (L)
Ersättare
2023-01-31 — 2026-12-31
Film & TV Producent
E-post: niclas.peyron@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Niclas Peyron
Rebecka Pershagen (C)
Ersättare
2023-03-28 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Rebecka Pershagen