Stockholms konstråd

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Pelle Thörnberg (C)
Ordförande
2019-02-12 — 2022-12-31
Mobil: 0708-93 15 45
E-post: pelle@pellethornberg.se
Visa alla uppdrag för Pelle Thörnberg
Margareta Stavling (S)
Vice ordförande
2019-02-12 — 2022-12-31
PA-konsult
Mobil: 076-803 20 99
E-post: margareta.stavling@telia.com
Visa alla uppdrag för Margareta Stavling
Anders Djerf (V)
Ledamot
2019-02-12 — 2022-12-31
grafisk formgivare, skribent
Telefon: 644 81 42
Mobil: 073-659 52 00
E-post: anders@djerf.se
Visa alla uppdrag för Anders Djerf
Love Edenborg (MP)
Ledamot
2019-02-12 — 2022-12-31
E-post: love_edenborg@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Love Edenborg
Birgitta Stjärneback (M)
Ledamot
2019-02-12 — 2022-12-31
Musikpedagog
Mobil: 0735-31 30 02
E-post: birgitta.stjarneback@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Birgitta Stjärneback
Richard Bengtsson (L)
Ledamot
2021-04-25 — 2022-12-31
E-post: richard.bengtsson@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Richard Bengtsson
Sofia Lundin (Fi)
Ledamot
2019-02-12 — 2022-12-31
E-post: sofia.lundin@feministisktinitiativ.se
Visa alla uppdrag för Sofia Lundin
Elisabet Reslegård (S)
Ersättare
2019-02-12 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Elisabet Reslegård
Gunno Sandahl (S)
Ersättare
2020-03-10 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Gunno Sandahl
Aida Amoli (V)
Ersättare
2019-02-12 — 2022-12-31
E-post: aidaamoli.politik@gmail.com
Visa alla uppdrag för Aida Amoli
Oscar Sameland (M)
Ersättare
2021-11-16 — 2022-12-31
E-post: oscar.sameland@gmail.com
Visa alla uppdrag för Oscar Sameland
Anna Törnström (L)
Ersättare
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Anna Törnström
Rebecka Pershagen (C)
Ersättare
2019-02-12 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Rebecka Pershagen
Steven Crosson (KD)
Ersättare
2021-04-28 — 2022-12-31
E-post: stevencrosson@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Steven Crosson