Södermalms pensionärsråd

Mandatperiod: 2023-01-02 - 2023-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Cecilia Söderman (OPOL), SPF
Ordförande-Org
2023-01-02 — 2023-12-31
arkivarie
E-post: cecilia.soderman55@outlook.com
Visa alla uppdrag för Cecilia Söderman
Per Rudin (OPOL), PRO
Vice ordförande-Org
2023-01-02 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Per Rudin
Åsa Kindblom (OPOL), SKPF
Ledamot-Org
2023-01-02 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Åsa Kindblom
Catarina Stavenberg (OPOL), SPF
Ledamot-Org
2023-01-02 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Catarina Stavenberg
Kerstin Tovesson (OPOL), PRO
Ledamot-Org
2023-01-02 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Kerstin Tovesson
Karin Bergman (OPOL), PRO
Ersättare-Org
2023-01-02 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Karin Bergman
Lars Bromander (OPOL), SKPF
Ersättare-Org
2023-01-02 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Lars Bromander
Marianne Elinsdotter (OPOL), PRO
Ersättare-Org
2023-01-02 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Marianne Elinsdotter
Britt Holmström (OPOL), SPF
Ersättare-Org
2023-01-02 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Britt Holmström
Catrin Jarl (OPOL), SPF
Ersättare-Org
2023-01-02 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Catrin Jarl