Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Södermalms pensionärsråd

Mandatperiod: 2020-01-02 - 2020-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2020-01-02 -- 2020-12-31
Astrid Elisabet Kågedal (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2020-01-02 -- 2020-12-31
Haldo Andersson (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2020-01-02 -- 2020-12-31
Boel Holst (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2020-01-02 -- 2020-12-31
Marianne Elinsdotter (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2020-01-02 -- 2020-12-31
Maris Sedlenieks (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2020-01-02 -- 2020-12-31
Gun Sandqvist (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2020-01-02 -- 2020-12-31
Kerstin Tovesson (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2020-01-02 -- 2020-12-31
Britt-Marie Lindblad Karlén (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2020-01-02 -- 2020-12-31
Kersti Hjelm (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2020-01-02 -- 2020-12-31
Ann-Katrin Sundman (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag