Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Södermalms pensionärsråd

Mandatperiod: 2021-01-04 - 2021-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2021-01-04 -- 2021-12-31
Gun Sandqvist (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2021-01-04 -- 2021-12-31
Astrid Elisabet Kågedal (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2021-01-04 -- 2021-12-31
Marianne Elinsdotter (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2021-01-04 -- 2021-12-31
Kerstin Tovesson (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2021-01-04 -- 2021-12-31
Maris Sedlenieks (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-04 -- 2021-12-31
Boel Holst (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-04 -- 2021-12-31
Per Rudin (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-04 -- 2021-12-31
Cecilia Söderman (OPOL), SPF
arkivarie
E-post: cecilia.soderman@la.sll.se
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-04 -- 2021-12-31
Jan Cedergren (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-04 -- 2021-12-31
Britten Linnaeus (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag