Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Södermalms pensionärsråd

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2019-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2019-06-01 -- 2019-12-31
Astrid Elisabet Kågedal (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2019-06-01 -- 2019-12-31
Kerstin Tovesson (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-06-01 -- 2019-12-31
Göran Dahlstrand (OPOL), PRO
Mobil: 0707726180
E-post: goran.dahlstrand@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2019-12-31
Britt Rydberg (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2019-12-31
Maris Sedlenieks (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2019-01-01 -- 2019-12-31
Britt-Marie Lindblad Karlén (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2019-01-01 -- 2019-12-31
Marianne Elinsdotter (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2019-01-01 -- 2019-12-31
Boel Holst (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2019-01-01 -- 2019-12-31
Karl Magnus Eriksson (OPOL), SPF
E-post: magnusdoktor@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2019-01-01 -- 2019-12-31
Kersti Hjelm (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag