Södermalms pensionärsråd

Mandatperiod: 2021-01-04 - 2021-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Gun Sandqvist (OPOL), PRO
Ordförande-Org
2021-01-04 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Gun Sandqvist
Astrid Elisabet Kågedal (OPOL), SPF
Vice ordförande-Org
2021-01-04 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Astrid Elisabet Kågedal
Marianne Elinsdotter (OPOL), PRO
Ledamot-Org
2021-01-04 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Marianne Elinsdotter
Kerstin Tovesson (OPOL), PRO
Ledamot-Org
2021-01-04 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Kerstin Tovesson
Maris Sedlenieks (OPOL), SPF
Ledamot-Org
2021-01-04 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Maris Sedlenieks
Boel Holst (OPOL), PRO
Ersättare-Org
2021-01-04 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Boel Holst
Per Rudin (OPOL), PRO
Ersättare-Org
2021-01-04 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Per Rudin
Cecilia Söderman (OPOL), SPF
Ersättare-Org
2021-01-04 — 2021-12-31
arkivarie
E-post: cecilia.soderman@la.sll.se
Visa alla uppdrag för Cecilia Söderman
Jan Cedergren (OPOL), SPF
Ersättare-Org
2021-01-04 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Jan Cedergren
Britten Linnaeus (OPOL), SPF
Ersättare-Org
2021-01-04 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Britten Linnaeus