Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Södermalms pensionärsråd

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2018-06-19 -- 2018-12-31
Göran Dahlstrand (OPOL)
Mobil: 0707726180
E-post: goran.dahlstrand@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Astrid Kågedal (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Maris Sedlenieks (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2018-03-01 -- 2018-12-31
Kerstin Tovesson (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Britt Rydberg (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Boel Holst (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2018-06-19 -- 2018-12-31
Marianne Elinsdotter (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Britt-Marie Lindblad Karlén (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Magnus Eriksson (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Lilian Eriksson (OPOL)
E-post: lilian.eriksson@comhem.se
Visa alla uppdrag