Södermalms pensionärsråd

Mandatperiod: 2022-01-03 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Gun Sandqvist (OPOL)
Ordförande-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Gun Sandqvist
Maris Sedlenieks (OPOL)
Vice ordförande-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Maris Sedlenieks
Kerstin Tovesson (OPOL)
Ledamot-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Kerstin Tovesson
Cecilia Söderman (OPOL)
Ledamot-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
arkivarie
E-post: cecilia.soderman@la.sll.se
Visa alla uppdrag för Cecilia Söderman
Åsa Kindblom (OPOL)
Ledamot-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Åsa Kindblom
Per Rudin (OPOL)
Ersättare-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Per Rudin
Marianne Elinsdotter (OPOL)
Ersättare-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Marianne Elinsdotter
Catarina Stavenberg (OPOL)
Ersättare-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Catarina Stavenberg
Catrin Jarl (OPOL)
Ersättare-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Catrin Jarl
Lars Bromander (OPOL)
Ersättare-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Lars Bromander