Södermalms pensionärsråd

Mandatperiod: 2024-01-02 - 2024-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Cecilia Söderman (OPOL), SPF
Ordförande-Org
2024-01-02 — 2024-12-31
arkivarie
E-post: cecilia.soderman55@outlook.com
Visa alla uppdrag för Cecilia Söderman
Per Rudin (OPOL), PRO
Vice ordförande-Org
2024-01-02 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Per Rudin
Gudrun Hammar (OPOL), SKPF
Ledamot-Org
2024-01-02 — 2024-12-31
Understerska
Mobil: 0708323682
Visa alla uppdrag för Gudrun Hammar
Catarina Stavenberg (OPOL), SPF
Ledamot-Org
2024-01-02 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Catarina Stavenberg
Kerstin Tovesson (OPOL), PRO
Ledamot-Org
2024-01-02 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Kerstin Tovesson
Karin Bergman (OPOL), PRO
Ersättare-Org
2024-01-02 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Karin Bergman
Lars Bromander (OPOL), SKPF
Ersättare-Org
2024-01-02 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Lars Bromander
Britt Holmström (OPOL), SPF
Ersättare-Org
2024-01-02 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Britt Holmström
Catrin Jarl (OPOL), SPF
Ersättare-Org
2024-01-02 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Catrin Jarl
Lars-Göran Oscarson (OPOL), PRO
Ersättare-Org
2024-01-02 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Lars-Göran Oscarson