Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Farstas sociala delegation

Mandatperiod: 2019-01-02 - 2019-12-31

Gå till Farstas sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-02 -- 2019-12-31
Arne Fredholm (M)
Mobil: 073 389 00 45
E-post: arne.fredholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-01-02 -- 2019-12-31
Kjell Backman (S)
Mobil: 070 527 48 65
E-post: k.backman@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-02 -- 2019-12-31
Ann-Louise Ebérus (M)
Mobil: 070 356 47 51
E-post: lollo111@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-02 -- 2019-12-31
Peter Öberg (L)
Mobil: 070 533 58 32
E-post: oeberg.peter@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-02 -- 2019-12-31
Marre Mayr (V)
Mobil: 070 238 34 14
E-post: marre_mayr@yahoo.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-02 -- 2019-12-31
Sten Edebäck (M)
Civilingenjör
Mobil: 076 628 04 20
E-post: sten.allan.edeback@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-02 -- 2019-12-31
Olof Peterson (M)
Mobil: 070 520 36 02
E-post: olof.peterson1997@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-02 -- 2019-12-31
Daniel Harc (S)
Mobil: 070 716 27 59
E-post: danielharc@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-02 -- 2019-12-31
Milla Eronen (V)
Mobil: 072 529 50 60
E-post: milla.eronen.sdn.farsta@gmail.com
Visa alla uppdrag