Farstas sociala delegation

Mandatperiod: 2023-01-02 - 2023-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Kjell Backman (S)
Ordförande
2023-01-02 — 2023-12-31
Mobil: 070 527 48 65
E-post: k.backman@telia.com
Visa alla uppdrag för Kjell Backman
Klas Wissman (M)
Vice ordförande
2023-01-02 — 2023-12-31
Mobil: 072 031 99 63
E-post: klas.wissman@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Klas Wissman
Anki Johansson (S)
Ledamot
2023-01-02 — 2023-12-31
Mobil: 070 426 85 95
E-post: anki.johansson2012@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anki Johansson
Lisa Carlbom (MP)
Ledamot
2023-01-02 — 2023-12-31
Telefon: 08-508 29 646
E-post: lisa.carlbom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lisa Carlbom
Rikard Werge (L)
Ledamot
2023-01-02 — 2023-12-31
Mobil: 073 322 54 84
E-post: rikard.werge@gmail.com
Visa alla uppdrag för Rikard Werge
Per Sohrabi (S)
Ersättare
2023-04-21 — 2023-12-31
E-post: per.sohrabi.ssu@gmail.com
Visa alla uppdrag för Per Sohrabi
Laura Roselli (V)
Ersättare
2023-01-02 — 2023-12-31
Mobil: 070 466 54 51
E-post: laura.kaneli.roselli@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Laura Roselli
Susanne Larsson (M)
Ersättare
2023-01-02 — 2023-12-31
E-post: susanne.mariana.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Susanne Larsson
Olle Eriksson (C)
Ersättare
2023-01-02 — 2023-12-31
Mobil: 070 270 51 89
E-post: olle.eriksson@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Olle Eriksson