Farstas sociala delegation

Mandatperiod: 2022-01-03 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Kjell Backman (S)
Ordförande
2022-10-21 — 2022-12-31
Mobil: 070 527 48 65
E-post: k.backman@telia.com
Visa alla uppdrag för Kjell Backman
Arne Fredholm (M)
Vice ordförande
2022-10-21 — 2022-12-31
Mobil: 073 389 00 45
E-post: arne@fredholm.biz
Visa alla uppdrag för Arne Fredholm
Marre Mayr (V)
Ledamot
2022-05-25 — 2022-12-31
Mobil: 070 238 34 14
E-post: marre_mayr@yahoo.se
Visa alla uppdrag för Marre Mayr
Ann-Louise Ebérus (M)
Ledamot
2022-01-03 — 2022-12-31
Mobil: 070 356 47 51
E-post: lollo111@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Ann-Louise Ebérus
Peter Öberg (L)
Ledamot
2022-01-03 — 2022-12-31
Mobil: 070 533 58 32
E-post: oeberg.peter@gmail.com
Visa alla uppdrag för Peter Öberg
Daniel Harc (S)
Ersättare
2022-01-03 — 2022-12-31
Mobil: 070 716 27 59
E-post: danielharc@gmail.com
Visa alla uppdrag för Daniel Harc
Niklas Aurgrunn (V)
Ersättare
2022-01-03 — 2022-12-31
Mobil: 073 392 89 84
E-post: niklas.aurgrunn@gmail.com
Visa alla uppdrag för Niklas Aurgrunn
Klas Wissman (M)
Ersättare
2022-01-03 — 2022-12-31
Mobil: 072 031 99 63
E-post: klaswissman@icloud.com
Visa alla uppdrag för Klas Wissman
Olof Peterson (M)
Ersättare
2022-01-03 — 2022-12-31
Mobil: 070 520 36 02
E-post: olofpeterson08@gmail.com
Visa alla uppdrag för Olof Peterson