Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Stadsbyggnadsnämndens namnberedning

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2019-12-31

Gå till Stadsbyggnadsnämndens namnberedning

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-01 -- 2019-12-31
Staffan Nyström (OPOL)
Visa alla uppdrag