Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Stadsbyggnadsnämndens namnberedning

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2019-12-31

Gå till Stadsbyggnadsnämndens namnberedning

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-01 -- 2019-12-31
Staffan Nyström (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Anders Johnson (L)
Skriftställare
E-post: anders@skriftstallet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Emilia Wikström Melin (S)
E-post: emiliawm@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Carina Johansson (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Dagmar Thullberg (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Ivan Fredriksson (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Magnus Källström (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Maria Bylin (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Pontus Dahlstrand (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Frida Starck Lindfors (OPOL)
Visa alla uppdrag