Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Stadsbyggnadsnämndens namnberedning

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31

Gå till Stadsbyggnadsnämndens namnberedning

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-01-01 -- 2018-12-31
Staffan Nyström (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Carina Johansson (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Ivan Fredriksson (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Dagmar Thullberg (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Magnus Källström (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Pontus Dahlstrand (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Maria Bylin (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Frida Starck Lindfors (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Anders Johnson (OPOL)
Skriftställare
E-post: anders@skriftstallet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Maria Hannäs (OPOL)
jourhandläggare, kommunfullm
Mobil: 076-796 62 00
E-post: maria.hannas@stockholm.se
Visa alla uppdrag