Kristina Lutz (M)

Valkrets: Östra Söderort
Plats i Rådsalen: 66
Mobil: 070-312 61 24
E-post: kristina.lutz@moderat.se

Vice ordförande (M) Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Ombud (M) Kommunförbundet Stockholms Län, KSL
Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ledamot (M) Kulturnämnden
Ledamot (M) Stadsbyggnadsnämnden
Ersättare (M) Kulturnämndens arkivutskott
Ersättare (M) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
förtorendevald
FOTO: Peter Nordahl
Högupplöst foto

Sök förtroendevald