Kristina Lutz (M)

Valkrets: Östra Söderort
Plats i Rådsalen: 11
Mobil: 0703126124
E-post: kristina.lutz@stockholm.se

Ordförande (M) Farstas utvecklings- och näringslivsråd
Vice ordförande (M) Farsta stadsdelsnämnd
Vice ordförande (M) Stadsbyggnadsnämnden
Ombud (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ledamot (M) Kulturhuset Stadsteatern AB
Ledamot (M) Kulturnämnden
Ledamot (M) Kulturnämndens arkivutskott
Ledamot (M) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Ersättare (M) Kommunstyrelsen
Kristina Lutz (M)
Fotograf: Peter Nordahl
Högupplöst foto