Kristina Lutz (M)

Valkrets: Östra Söderort
Plats i Rådsalen: 35
Mobil: 076 12 18 180
E-post: kristina.lutz@stockholm.se

Ordförande (M) Farsta stadsdelsnämnd
Ordförande (M) Farstas utvecklings- och näringslivsråd
Ombud (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ledamot (M) Kulturnämnden
Ledamot (M) Kulturnämndens arkivutskott
Ledamot (M) Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot (M) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Ledamot (M) Stockholms Stadsteater AB
Ersättare (M) Kommunstyrelsen
Ersättare (M) Kommunstyrelsens trygghetsutskott
förtorendevald
FOTO: Peter Nordahl
Högupplöst foto

Sök förtroendevald