Gå till

Bolagsstyrelser

Stockholm Entertainment District AB

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31

Gå till Stockholm Entertainment District AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2017-04-24 -- 2019-03-31
Mats Viker (OPOL)
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2015-04-01 -- 2019-03-31
Ingrid Elfver Lindblom (OPOL)
E-post: ingrid.elfver-lindblom@sgafastigheter.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Malin Hols (OPOL)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Conny Karlsson (OPOL)
Fastighetschef
Telefon: 08-508 35 379
E-post: conny.karlsson@sgafastigheter.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2015-04-01 -- 2019-03-31
Michael Santesson (MP)
E-post: michael.santesson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Birgitta Guntsch (M)
jur kand
Visa alla uppdrag