Gå till

Bolagsstyrelser

Stockholm Entertainment District AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till Stockholm Entertainment District AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Mats Viker (OPOL)
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Anders Ranefall (OPOL)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ingrid Elfver Lindblom (OPOL)
E-post: ingrid.elfver-lindblom@sgafastigheter.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2021-04-12 -- 2023-03-31
Vakant (OPOL)

Lekmannarevisor
2019-04-01 -- 2023-03-31
Magnus Kendel (M)
Jur kand
E-post: magnus.kendel@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Stefan Sjölander (V)
E-post: stefan.georg.sjolander@stockholm.se
Visa alla uppdrag