Samordningsförbundet Stockholms stad (FINSAM)

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2020-01-01 -- 2022-12-31
Karin Ernlund (C)
E-post: karin.ernlund@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2022-12-31
Salar Rashid (S)
Ledamot av kommunfullmäktige
Mobil: 0761229283
E-post: salar.rashid@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2020-12-14 -- 2022-12-31
Bengt Hansson (C)
Mobil: 070-555 46 40
E-post: bengt.hansson@retail-dg.se
Visa alla uppdrag