Samordningsförbundet Stockholms stad (FINSAM)

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Arvid Vikman Rindevall (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Telefon: 08-50829265
E-post: arvid.vikman@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Arvid Vikman Rindevall
Per Rosencrantz (M)
Ersättare
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: per.rosencrantz@gmail.com
Visa alla uppdrag för Per Rosencrantz
Björn Jansson (S)
Lekmannarevisor
2023-01-01 — 2026-12-31
Mobil: 070-447 78 33
E-post: bjorn.c.jansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Björn Jansson