Samordningsförbundet Stockholms stad (FINSAM)

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Karin Ernlund (C)
Ledamot
2020-01-01 — 2022-12-31
E-post: karin.ernlund@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Ernlund
Salar Rashid (S)
Ersättare
2019-01-01 — 2022-12-31
Ledamot av kommunfullmäktige
Mobil: 0761229283
E-post: salar.rashid@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Salar Rashid
Bengt Hansson (C)
Lekmannarevisor
2020-12-14 — 2022-12-31
Mobil: 070-555 46 40
E-post: bengt.hansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bengt Hansson