Samordningsförbundet Stockholms stad (FINSAM)

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Karin Ernlund (C)
Ledamot
2020-01-01 — 2022-12-31
E-post: karin.ernlund@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Ernlund
Arvid Vikman (S)
Ersättare
2022-10-26 — 2022-12-31
Mobil: 070-9945512
E-post: arvid.vikman@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Arvid Vikman
Bengt Hansson (C)
Lekmannarevisor
2020-12-14 — 2022-12-31
Mobil: 070-555 46 40
E-post: bengt.hansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bengt Hansson