Samordningsförbundet Stockholms stad (FINSAM)

Mandatperiod: 2016-03-21 - 2018-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2018-03-25 -- 2018-12-31
Emilia Bjuggren (S)
Borgarråd
Rotel III Stadshuset, 3 tr
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2016-03-21 -- 2018-12-31
Johanna Sjö (M)
jur kand, kommunfullm
Mobil: 070-866 71 66
E-post: johanna.sjo@moderat.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2016-03-21 -- 2018-12-31
Håkan Apelkrona (MP)
E-post: hakan.apelkrona@stockholm.se
Visa alla uppdrag