Per Rosencrantz (M)

Valkrets: Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan
Plats i Rådsalen: 72
E-post: per.rosencrantz@gmail.com

Ombud (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (M) Arbetsmarknadsnämnden
Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ersättare (M) Samordningsförbundet Stockholms stad (FINSAM)
Suppleant (M) Familjebostäder, AB
Suppleant (M) Stockholm Avfall AB
Suppleant (M) Stockholm Vatten AB
Suppleant (M) Stockholm Vatten och Avfall AB
Per Rosencrantz (M)