Södermalm och Östermalms gemensamma råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2023-01-02 - 2026-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Stefan Fagerström (OPOL), FR
Ordförande-Org
2023-01-02 — 2026-12-31
Telefon: 070-8390767
E-post: stefan.fagerstrom@fubstockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Fagerström
Jan Delvert (OPOL), FR
Vice ordförande-Org
2023-01-02 — 2026-12-31
E-post: jan.delvert@kalejdo.se
Visa alla uppdrag för Jan Delvert
Ann-Louise Ganskog (OPOL), DHR
Ledamot-Org
2023-01-02 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Ann-Louise Ganskog
Uno Olofsson (OPOL), FR
Ledamot-Org
2023-01-02 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Uno Olofsson
Ann-Cristin Broberg (OPOL), FR
Ledamot-Org
2023-01-02 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Ann-Cristin Broberg
Alex Boije (OPOL), FR
Ledamot-Org
2023-01-02 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Alex Boije
Carola Gioti (OPOL), SRF
Ledamot-Org
2023-01-02 — 2026-12-31
Mobil: 073-7261146
E-post: carolagioti@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Carola Gioti
Elisabet Batel (OPOL), FR
Ledamot-Org
2023-01-02 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Elisabet Batel