Södermalm och Östermalms gemensamma råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2023-01-02 - 2026-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Stefan Fagerström (OPOL)
Ordförande-Org
2023-01-02 — 2026-12-31
Telefon: 070-8390767
E-post: stefan.fagerstrom@fubstockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Fagerström
Jan Delvert (OPOL)
Vice ordförande-Org
2023-01-02 — 2026-12-31
E-post: jan.delvert@kalejdo.se
Visa alla uppdrag för Jan Delvert