Uno Olofsson (MP)

Mobil: 070-404 82 46
E-post: uno_olofsson@spray.se

Ledamot (OPOL) Kyrkogårdsnämndens råd för funktionshindersfrågor
Uno Olofsson (MP)