Järva sociala delegationen

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Helene Wildner (V)
Ordförande
2024-01-01 — 2024-12-31
Telefon: 0703808414
E-post: helenewildner@gmail.com
Visa alla uppdrag för Helene Wildner
Lotta Högström (M)
Vice ordförande
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: lottahogstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lotta Högström
Kyllikki Iroegbu (S)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: kyllikki.iroegbu@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Kyllikki Iroegbu
Anna Jonazon (S)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Administrativ chef
Mobil: 070-922 44 11
E-post: anna.jonazon@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Anna Jonazon
Mansur Jama (MP)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Mansur Jama
Carolina Rosén (L)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 070-678 20 02
E-post: rosen.carolina@gmail.com
Visa alla uppdrag för Carolina Rosén
Kim Ekblom (C)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: kim.ekblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Kim Ekblom
Azad Hassan (S)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 073-5312797
E-post: azadhassan166@gmail.com
Visa alla uppdrag för Azad Hassan
Fadumo Dahir Igal (S)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: fadumo.igal.dahir@gmail.com
Visa alla uppdrag för Fadumo Dahir Igal
Mats Rydelius (M)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: mats.rydelius@gmail.com
Visa alla uppdrag för Mats Rydelius
Kerstin Thufvesson (M)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Civilekonom
E-post: kerstin.thufvesson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Kerstin Thufvesson