Kyllikki Iroegbu (S)

E-post: kyllikki.iroegbu@stockholm.se

Ordförande (S) Rinkeby-Kista sociala delegation
Ledamot (S) Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Kyllikki Iroegbu (S)
Fotograf: Ewa Malmsten
Högupplöst foto