Mansur Jama (MP)


Ledamot (MP) Spånga-Tensta sociala delegation
Ersättare (MP) Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
förtorendevald

Sök förtroendevald