Farstas trygghetsberedning

Mandatperiod: 2023-10-19 - 2026-10-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Joseph Zamani (S)
Ordförande
2023-10-19 — 2026-10-31
Mobil: 072 453 01 46
E-post: joseph.zamani@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Joseph Zamani
Torbjörn Ebérus (M)
Vice ordförande
2023-10-19 — 2026-10-31
Mobil: 076 100 92 08
E-post: torbjorn.eberus@gmail.com
Visa alla uppdrag för Torbjörn Ebérus
Anki Johansson (S)
Ledamot
2023-10-19 — 2026-10-31
Mobil: 070 426 85 95
E-post: anki.johansson2012@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anki Johansson
Anders Carlsson Lind (V)
Ledamot
2023-10-19 — 2026-10-31
Mobil: 076 187 48 22
E-post: anderscarlssonlind@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anders Carlsson Lind
Lisa Carlbom (MP)
Ledamot
2023-10-19 — 2026-10-31
Mobil: 070 731 73 48
E-post: lisa.carlbom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lisa Carlbom
Camilla Bergman (L)
Ledamot
2023-10-19 — 2026-10-31
Mobil: 070 259 25 03
E-post: cbergman.liberalerna@gmail.com
Visa alla uppdrag för Camilla Bergman
Olle Eriksson (C)
Ledamot
2023-10-19 — 2026-10-31
Mobil: 070 270 51 89
E-post: oeriksson54@gmail.com
Visa alla uppdrag för Olle Eriksson