Torbjörn Ebérus (M)

Mobil: 076 100 92 08
E-post: torbjorn.eberus@gmail.com

Vice ordförande (M) Farstas trygghetsberedning
Ledamot (M) Farsta stadsdelsnämnd
Ersättare (M) Exploateringsnämnden
Ersättare (M) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Torbjörn Ebérus (M)

Högupplöst foto