Torbjörn Ebérus (M)

E-post: torbjorn.eberus@gmail.com

Ledamot (M) Farsta stadsdelsnämnd
Ersättare (M) Exploateringsnämnden
Ersättare (M) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Torbjörn Ebérus (M)