Maria Antonsson (MP)

Mobil: 0761210451
E-post: maria.antonsson@stockholm.se

Ordförande (MP) Avfallsnämnden
Ordförande (MP) Stockholm Avfall AB
Ordförande (MP) Stockholm Vatten AB
Ordförande (MP) Stockholm Vatten och Avfall AB
Ombud (MP) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (MP) Stockholm International Water Institute (Stiftelsen Stockholm Water Foundation)
Maria Antonsson (MP)
Fotograf: Victor Gårdsäter
Högupplöst foto