Maria Antonsson (MP)

Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 90
Mobil: 0761210451
E-post: maria.antonsson@stockholm.se

Ordförande (MP) Östermalms Stadsdelsnämnd
Ledamot (MP) Avfallsnämnden
Ledamot (MP) Kommunfullmäktige
Ledamot (MP) Stockholm Avfall AB
Ledamot (MP) Stockholm Vatten AB
Ledamot (MP) Stockholm Vatten och Avfall AB
förtorendevald
FOTO: Klara Leo
Högupplöst foto

Sök förtroendevald