Arslan Bicen (M)

Mobil: 073-685 02 56
E-post: arslan.bicen@stockholm.se

Ersättare (M) Arbetsmarknadsnämnden
Ersättare (M) Skärholmens sociala delegation
Ersättare (M) Skärholmens stadsdelsnämnd
förtorendevald
FOTO: Hans Alm
Högupplöst foto

Sök förtroendevald