Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Skärholmens sociala delegation

Mandatperiod: 2017-01-01 - 2017-12-31

Gå till Skärholmens sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2017-01-01 -- 2017-12-31
Liliane Svensson (S)
Fd tulltjänsteman
Mobil: 073-641 48 08
E-post: liliane.svensson@telia.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2017-01-01 -- 2017-12-31
Eva Ingrid Katarina Rüdlinger (M)
Mobil: 070-338 96 06
E-post: eva.rudlinger@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Minna Liewendahl (MP)
E-post: minna.liewendahl@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Vakant (V)

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Cecilia Carpelan (L)
Mobil: 070- 984 03 06
E-post: cecilia.carpelan@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Roger Isaksson (S)
E-post: roger.isaksson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Halit Azizoglu (MP)
Kommunfullmäktige
Mobil: 070-7319020
E-post: halitazizoglu@outlook.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Arslan Bicen (M)
Mobil: 073-685 02 56
E-post: arslan.bicen@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Tapani Juntunen (M)
Mobil: 073-964 32 84
E-post: tapani1973juntunen@hotmail.com
Visa alla uppdrag