Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Skärholmens sociala delegation

Mandatperiod: 2019-01-02 - 2019-12-31

Gå till Skärholmens sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-02 -- 2019-12-31
Eva Ingrid Katarina Rüdlinger (M)
Mobil: 070-338 96 06
E-post: eva.rudlinger@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-01-02 -- 2019-12-31
Birgitte Isberg (S)
Mobil: 070-690 07 01
E-post: bitte.isberg@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-09-26 -- 2019-12-31
Mikael Sundin (M)
E-post: permikaelsundin@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-02 -- 2019-12-31
Zarathustra Acat (MP)
Mobil: 0735624713
E-post: zarathustra.acat@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-02 -- 2019-12-31
Rudy Espinoza (V)
Telefon: 08-675 00 33
Mobil: 073-723 08 41
E-post: rudy_espinoza@yahoo.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-02 -- 2019-12-31
Arslan Bicen (M)
Mobil: 073-685 02 56
E-post: arslan.bicen@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-02 -- 2019-12-31
Marie-Louise Olofsson (M)
fd Projektledare
Mobil: 070-495 09 07
E-post: marie-louise.olofsson@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-02 -- 2019-12-31
Jamila Hassan Khali (S)
Mobil: 073-302 63 00
E-post: jamilah58@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-02 -- 2019-12-31
Roger Isaksson (S)
E-post: roger.isaksson@stockholm.se
Visa alla uppdrag