Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Skärholmens sociala delegation

Mandatperiod: 2020-01-02 - 2020-12-31

Gå till Skärholmens sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2020-01-02 -- 2020-12-31
Eva Ingrid Katarina Rüdlinger (M)
Mobil: 070-338 96 06
E-post: eva.rudlinger@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2020-09-24 -- 2020-12-31
Salar Rashid (S)
Ledamot av kommunfullmäktige
Mobil: 0761229283
E-post: salar.rashid@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-02 -- 2020-12-31
Mikael Sundin (M)
E-post: permikaelsundin@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-02 -- 2020-12-31
Zarathustra Acat (MP)
Mobil: 0735624713
E-post: zarathustra.acat@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-02 -- 2020-12-31
Carl-Henrik Caldaras (V)
E-post: carl-henrik.caldaras@svenskakyrkan.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-02 -- 2020-12-31
Arslan Bicen (M)
Mobil: 073-685 02 56
E-post: arslan.bicen@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-02 -- 2020-12-31
Marie-Louise Olofsson (M)
fd Projektledare
Mobil: 070-495 09 07
E-post: marie-louise.olofsson@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-02 -- 2020-12-31
Jamila Hassan Khali (S)
Mobil: 073-302 63 00
E-post: jamilah58@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-02 -- 2020-12-31
Roger Isaksson (S)
E-post: roger.isaksson@stockholm.se
Visa alla uppdrag