Skärholmens sociala delegation

Mandatperiod: 2020-01-02 - 2020-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Jamila Hassan Khali (S)
Ordförande
2023-01-02 — 2023-12-31
Mobil: 073-302 63 00
E-post: jamilah58@gmail.com
Visa alla uppdrag för Jamila Hassan Khali
Mikael Sundin (M)
Vice ordförande
2023-01-02 — 2023-12-31
E-post: permikaelsundin@gmail.com
Visa alla uppdrag för Mikael Sundin
Shamso Ali Hassan (V)
Ledamot
2023-01-02 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Shamso Ali Hassan
Åsa Öckerman (MP)
Ledamot
2023-01-02 — 2023-12-31
Textilkreatör
Mobil: 0708-24 72 37
E-post: asa.ockerman@gmail.com
Visa alla uppdrag för Åsa Öckerman
Eva Rüdlinger (M)
Ledamot
2023-01-02 — 2023-12-31
Mobil: 070-338 96 06
E-post: eva.rudlinger@gmail.com
Visa alla uppdrag för Eva Rüdlinger
Amrit Preet Kaur (S)
Ersättare
2023-01-02 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Amrit Preet Kaur
Carl-Henrik Caldaras (V)
Ersättare
2023-01-02 — 2023-12-31
ersättare, sociala delegationen
E-post: carl-henrik.caldaras@svenskakyrkan.se
Visa alla uppdrag för Carl-Henrik Caldaras
Arslan Bicen (M)
Ersättare
2023-01-02 — 2023-12-31
Mobil: 073-685 02 56
E-post: arslan.bicen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Arslan Bicen
Kim Höglund (L)
Ersättare
2023-01-02 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Kim Höglund