Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Skärholmens sociala delegation

Mandatperiod: 2020-01-02 - 2020-12-31

Gå till Skärholmens sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Eva Ingrid Katarina Rüdlinger (M)
Mobil: 070-338 96 06
E-post: eva.rudlinger@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordf (samt nämndpresidium)
2021-01-01 -- 2021-12-31
Salar Rashid (S)
Ledamot av kommunfullmäktige
Mobil: 0761229283
E-post: salar.rashid@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Mikael Sundin (M)
E-post: permikaelsundin@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Wilhelmina Liewendahl (MP)
E-post: minna.liewendahl@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Jamila Hassan Khali (S)
Mobil: 073-302 63 00
E-post: jamilah58@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Arslan Bicen (M)
Mobil: 073-685 02 56
E-post: arslan.bicen@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Marie-Louise Olofsson (M)
fd Projektledare
Mobil: 070-495 09 07
E-post: marielouise49olofsson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Robin Aygün (S)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Carl-Henrik Caldaras (V)
ersättare, sociala delegationen
E-post: carl-henrik.caldaras@svenskakyrkan.se
Visa alla uppdrag