Skärholmens sociala delegation

Mandatperiod: 2020-01-02 - 2020-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Eva Ingrid Katarina Rüdlinger (M)
Ordförande
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 070-338 96 06
E-post: eva.rudlinger@gmail.com
Visa alla uppdrag för Eva Ingrid Katarina Rüdlinger
Vakant (S)
Vice ordf (samt nämndpresidium)
2022-10-03 — 2022-12-31
Jamila Hassan Khali (S)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 073-302 63 00
E-post: jamilah58@gmail.com
Visa alla uppdrag för Jamila Hassan Khali
Wilhelmina Liewendahl (MP)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Wilhelmina Liewendahl
Mikael Sundin (M)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: permikaelsundin@gmail.com
Visa alla uppdrag för Mikael Sundin
Vakant (S)
Ersättare
2022-11-07 — 2022-12-31
Carl-Henrik Caldaras (V)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
ersättare, sociala delegationen
E-post: carl-henrik.caldaras@svenskakyrkan.se
Visa alla uppdrag för Carl-Henrik Caldaras
Arslan Bicen (M)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 073-685 02 56
E-post: arslan.bicen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Arslan Bicen
Marie-Louise Olofsson (M)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
fd Projektledare
Mobil: 070-495 09 07
E-post: marielouise49olofsson@gmail.com
Visa alla uppdrag för Marie-Louise Olofsson