Fritz Lennaárd (M)

Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 74
E-post: fritz@lennaard.se

Ledamot (M) Avfallsnämnden
Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ledamot (M) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledamot (M) Stockholm Avfall AB
Ledamot (M) Stockholm Vatten AB
Ledamot (M) Stockholm Vatten och Avfall AB
Ersättare (M) Kungsholmens stadsdelsnämnd
Ersättare (M) Socialnämnden
Ersättare (M) Storsthlm (tidigare KSL)
förtorendevald
FOTO: Björn Dalin
Högupplöst foto

Sök förtroendevald