Fritz Lennaárd (M)

Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 36
E-post: fritz@lennaard.se

Vice ordförande (M) Fastighetsnämnden
Vice ordförande (M) Stockholm Avfall AB
Vice ordförande (M) Stockholm Vatten AB
Vice ordförande (M) Stockholm Vatten och Avfall AB
Ombud (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ledamot (M) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Fritz Lennaárd (M)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto