Lisa Carlsson (S)

Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 57
E-post: lisa.pa.las@gmail.com

Vice ordförande (S) Hässelby-Vällingby sociala delegation
Vice ordförande (S) Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Stadsbyggnadsnämnden
Ersättare (S) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Ersättare (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Lisa Carlsson (S)
Fotograf: Eva Malmsten Nordell
Högupplöst foto