Elisabet Carlsson (S)

Valkrets: Yttre Västerort

Vice ordf (samt nämndpresidium) (S) Hässelby-Vällingby sociala delegation
Vice ordförande (S) Hässelby-Vällingby sociala delegation
Vice ordförande (S) Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Ledamot (S) Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot (S) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Ersättare (S) Kommunfullmäktige
Ersättare (S) Storsthlm (tidigare KSL)
förtorendevald
FOTO: Björn Dalin
Högupplöst foto

Sök förtroendevald