Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Hässelby-Vällingby sociala delegation

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31

Gå till Hässelby-Vällingby sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordf (samt nämndpresidium)
2019-01-01 -- 2019-12-31
Bo Arkelsten (M)
kommunfullm
Mobil: 070 609 09 42
E-post: bo.arkelsten@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordf (samt nämndpresidium)
2019-01-01 -- 2019-12-31
Elisabet Carlsson (S)
E-post: lisa.pa.las@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Ann-Margrete Nilsson (M)
E-post: anninil01@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Carina Franke (KD)
E-post: carina.franke6464@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Mohibul Ezdani Khan (V)
Mobil: 0704254836
E-post: wkhan3@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-31 -- 2019-12-31
Fatima Nur (L)
Skattehandläggare
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Åsa Öckerman (MP)
Textilkreatör
Mobil: 0708-24 72 37
E-post: asa.ockerman@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Bengt Roxne (S)
Telefon: 08-791 41 00
Mobil: 070-582 49 63
E-post: bengt@roxne.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Norma Aranda de Gutiérrez (S)
Mobil: 070-766 18 01
E-post: norma_aranda@hotmail.com
Visa alla uppdrag