Hässelby-Vällingby sociala delegation

Mandatperiod: 2022-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Bo Arkelsten (M)
Ordförande
2022-01-01 — 2022-12-31
kommunfullm
Mobil: 070 609 09 42
E-post: bo.arkelsten@gmail.com
Visa alla uppdrag för Bo Arkelsten
Lisa Carlsson (S)
Vice ordförande
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: lisa.pa.las@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lisa Carlsson
Mohibul Ezdani Khan (V)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 0704254836
E-post: wkhan3@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Mohibul Ezdani Khan
Ann-Margrete Nilsson (M)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: anninil01@gmail.com
Visa alla uppdrag för Ann-Margrete Nilsson
Carina Franke (KD)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: carina.franke6464@gmail.com
Visa alla uppdrag för Carina Franke
Norma Aranda de Gutiérrez (S)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 070-766 18 01
E-post: norma_aranda@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Norma Aranda de Gutiérrez
Anders Sätterberg (M)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: andsat23@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anders Sätterberg
Fatima Nur (L)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Folkbokföringshandläggare
Mobil: 0704419067
E-post: fatima.nur@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Fatima Nur