Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Hässelby-Vällingby sociala delegation

Mandatperiod: 2020-01-02 - 2020-12-31

Gå till Hässelby-Vällingby sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Bo Arkelsten (M)
kommunfullm
Mobil: 070 609 09 42
E-post: bo.arkelsten@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lisa Carlsson (S)
E-post: lisa.pa.las@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Ann-Margrete Nilsson (M)
E-post: anninil01@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Carina Franke (KD)
E-post: carina.franke6464@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Mohibul Ezdani Khan (V)
Mobil: 0704254836
E-post: wkhan3@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anders Sätterberg (M)
E-post: andsat23@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Fatima Nur (L)
Folkbokföringshandläggare
Mobil: 0704419067
E-post: fatima.nur@stockholm.se, fanuskonsult@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Norma Aranda de Gutiérrez (S)
Mobil: 070-766 18 01
E-post: norma_aranda@hotmail.com
Visa alla uppdrag