Ashna Ibrahim (C)

Valkrets: Östra Söderort
Plats i Rådsalen: 43
E-post: ashna.ibrahim@centerpartiet.se

Ledamot (C) Kommunfullmäktige
Ledamot (C) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ersättare (C) Storsthlm (tidigare KSL)
Ashna Ibrahim (C)