Liliane Åkerlund (SD)

Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 78

Ledamot (SD) Kommunfullmäktige
Ledamot (SD) Äldrenämnden
Ersättare (SD) Kungsholmens stadsdelsnämnd
Liliane Åkerlund (SD)