Kungsholmens stadsdelsnämnd

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Mårten Svensson Risdal (S)
Ordförande
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 073/691 48 53
E-post: marten.svensson-risdal@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mårten Svensson Risdal
Charlotta Schenholm (L)
1:e vice ordförande
2024-01-01 — 2024-12-31
management konsult
Mobil: 070-206 72 51
E-post: charlotta.schenholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Charlotta Schenholm
Maria Ekberg (V)
2:e vice ordförande
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: maria.ekberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Maria Ekberg
Felicia Schartner Giertta (S)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: felicia.schartner.giertta@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Felicia Schartner Giertta
Mike Enocksson (S)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Mike Enocksson
Johanna Karlsson (S)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: johanna.x.karlsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Johanna Karlsson
Irene Dolk Castellanos (S)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Irene Dolk Castellanos
Mats Hedman (MP)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: mats.hedman@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mats Hedman
Henrik Sjölander (M)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 070-643 33 07
E-post: henrik.k.sjolander@gmail.com
Visa alla uppdrag för Henrik Sjölander
Lou-Ann Wejke Norberg (M)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: lou-ann.wejke.norberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lou-Ann Wejke Norberg
John Myhrman (M)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: john.lillieskold.myhrman@stockholm.se
Visa alla uppdrag för John Myhrman
Liliane Åkerlund (SD)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Liliane Åkerlund
Anette Bergkvist Nordvall (C)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: anette.nordvall@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Anette Bergkvist Nordvall
Cecilia Chröisty (S)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Cecilia Chröisty
Nick Rejimand (S)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: nick.rejimand@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Nick Rejimand
Christina Winroth (S)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Christina Winroth
Vakant (S)
Ersättare
2024-02-19 — 2024-12-31
Vakant (S)
Ersättare
2024-02-19 — 2024-12-31
Marie-Louise Siverstrand (V)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: marie-louise.siverstrand@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Marie-Louise Siverstrand
Simon Hallonsten (MP)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: jan.simon.hallonsten@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Simon Hallonsten
Kjell Åke Karlsson (M)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: kjell.ake.karlsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Kjell Åke Karlsson
Merit Frost Lindberg (M)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: merit.lindberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Merit Frost Lindberg
Gabriel Kroon (SD)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Gruppledare
Stadshuset
105 35
Stockholm
E-post: gabriel.kroon@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Gabriel Kroon
Rickard Ydrenäs (L)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Rickard Ydrenäs
Lars Norén (C)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Digital Affärsanalytiker
E-post: lars@dream.se
Visa alla uppdrag för Lars Norén
Benjamin Jiang (KD)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: benjaminjiang2000@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Benjamin Jiang