Kungsholmens stadsdelsnämnd

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

Gå till Kungsholmens stadsdelsnämnd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Rasmus Jonlund (L)
kommunikationschef
E-post: rasmus.jonlund@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Arvid Vikman (S)
Mobil: 070-9945512
E-post: arvid.vikman@stockholm.se, arvidvikman@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Christer H Sjöblom (M)
f.d. kriminalkommissarie
Mobil: 070-551 55 80
E-post: christer.sjoblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Kjell Åke Karlsson (M)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Britt Tryding (M)
E-post: britt@tryding.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lou-Ann Wejke-Norberg (M)
Mobil: 0736544447
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Staffan Gustavsson (MP)
E-post: staffan.gustavsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Marcus Wangel (C)
Fil. Dr
E-post: marcus.wangel@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Johanna Karlsson (S)
E-post: johannax1@live.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Mårten Svensson Risdal (S)
Mobil: 073/691 48 53
E-post: moosbrugger1@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Marie-Louise Siverstrand (V)
E-post: marie-louise.siverstrand@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Maria Ekberg (V)
E-post: mariaekberg0@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Max Almflod (SD)
E-post: max.almflod@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Fritz Lennaárd (M)
E-post: fritz@lennaard.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Maria Kihlström (M)
Egen företagare
E-post: kihlstrom75@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-03-22 -- 2021-12-31
Henrik Sjölander (M)
Mobil: 070-643 33 07
E-post: henrik.k.sjolander@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Tommy G Persson (L)
E-post: tommygpersson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lennart Kuick (MP)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Indra Rehbinder (C)
E-post: indra.rehbinder@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Göran Bergström (KD)
E-post: goran.e.bergstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Gunnel Horm (S)
Mobil: 0708-191644
E-post: gunnel@horm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Jan-Åke Porseryd (S)
Journalist
Mobil: 0730-585086
E-post: jan.ake@bredband.net
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Felicia Schartner Giertta (S)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
EvaLena Varhelyi (V)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-02-01 -- 2021-12-31
Daniel Nilsson Brodén (V)
E-post: daniel.nilsson-broden@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Liliane Åkerlund (SD)
Visa alla uppdrag