Kungsholmens stadsdelsnämnd

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31

Gå till Kungsholmens stadsdelsnämnd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-11-05 -- 2018-12-31
Maria Johansson (L)
Mobil: 0704 568 728
E-post: maria.johansson@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-11-05 -- 2018-12-31
Arvid Vikman (S)
Mobil: 070-9945512
E-post: arvid.vikman@stockholm.se, arvidvikman@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Christer H Sjöblom (M)
f.d. kriminalkommissarie
Mobil: 070-551 55 80
E-post: christer.sjoblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Ian Dickson Lauritzen (M)
Mobil: 070-340 48 91
E-post: ian@lauritzen.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Britt Tryding (M)
E-post: britt@tryding.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Charlotte Helmersson (M)
E-post: charlotte.helmersson@bredband.net
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Lars Lundqvist (L)
Mobil: 070-638 18 82
E-post: lars.lundqvist@bredband.net
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Tomas Ammitzböll (MP)
E-post: tomasammit@hotmail.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Anders Ödmark (MP)
E-post: naodmark@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Gunnel Horm (S)
Mobil: 0708-191644
E-post: gunnel@horm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Mårten Svensson Risdal (S)
Mobil: 076-12 46 422
E-post: moosbrugger1@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Dinka Jasarevic (S)
E-post: d.jasarevic@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Reijo Kittilä (V)
Socialsekreterare
E-post: reijo.kittila@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Börje Häggman (M)
E-post: borje.haggman@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Lou-Ann Wejke-Norberg (M)
Mobil: 0736544447
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Fredrik Möller (M)
Statstjänsteman
E-post: jfredrikmoller@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-02-19 -- 2018-12-31
Tommy G Persson (L)
E-post: tommygpersson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Elisabet Wallgren (MP)
E-post: elisabetw_85@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Margareta Yman Nederdal (MP)
Mobil: 070-7578553
E-post: margareta.nederdal@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Kristin Jacobsson (C)
Politiskt sakkunnig
E-post: kristin.jacobsson@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-11-05 -- 2018-12-31
Maurice Forslund (KD)
E-post: maurice.forslund@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Jan-Åke Porseryd (S)
Journalist
Mobil: 0730-58 02 83
E-post: jan.ake@bredband.net
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Charlotta Holmqvist (S)
E-post: charlottaholmqvist@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Tobias Ekblom (S)
E-post: tobiasekblom@home.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Anna Eklund (S)
E-post: anna-eklund@outlook.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Marie-Louise Siverstrand (V)
E-post: marie-louise.siverstrand@hotmail.com
Visa alla uppdrag