Kungsholmens stadsdelsnämnd

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Mårten Svensson Risdal (S)
Ordförande
2023-01-01 — 2023-12-31
Mobil: 073/691 48 53
E-post: moosbrugger1@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Mårten Svensson Risdal
Charlotta Schenholm (L)
Vice ordförande
2023-01-01 — 2023-12-31
management konsult
Mobil: 070-206 72 51
E-post: charlotta.schenholm@viljaledarskap.se
Visa alla uppdrag för Charlotta Schenholm
Felicia Schartner Giertta (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Felicia Schartner Giertta
Mike Enocksson (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Mike Enocksson
Johanna Karlsson (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: johannax1@live.com
Visa alla uppdrag för Johanna Karlsson
Irene Dolk Castellanos (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Irene Dolk Castellanos
Maria Ekberg (V)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: mariaekberg0@gmail.com
Visa alla uppdrag för Maria Ekberg
Mats Hedman (MP)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: matshedman.mp@gmail.com
Visa alla uppdrag för Mats Hedman
Henrik Sjölander (M)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Mobil: 070-643 33 07
E-post: henrik.k.sjolander@gmail.com
Visa alla uppdrag för Henrik Sjölander
Lou-Ann Wejke Norberg (M)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: louann.wejke@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lou-Ann Wejke Norberg
John Myhrman (M)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: john.e.myhrman@hotmail.com
Visa alla uppdrag för John Myhrman
Max Almflod (SD)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: max.almflod@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Max Almflod
Anette Bergkvist Nordvall (C)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: anette.nordvall@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Anette Bergkvist Nordvall
Timmy Malmgren (S)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: timmy.malmgren@gmail.com
Visa alla uppdrag för Timmy Malmgren
Cecilia Chröisty (S)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Cecilia Chröisty
Nick Rejimand (S)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: nickrej@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Nick Rejimand
Christina Winroth (S)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Christina Winroth
Alhadji Drammeh (S)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Alhadji Drammeh
Marie-Louise Siverstrand (V)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: marie-louise.siverstrand@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Marie-Louise Siverstrand
Jennifer Unelius (MP)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: jennifer.unelius@gmail.com
Visa alla uppdrag för Jennifer Unelius
Kjell Åke Karlsson (M)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: kjell.karlsson531@gmail.com
Visa alla uppdrag för Kjell Åke Karlsson
Merit Lindberg (M)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: merit.lindberg@gmail.com
Visa alla uppdrag för Merit Lindberg
Liliane Åkerlund (SD)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Liliane Åkerlund
Rickard Ydrenäs (L)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Rickard Ydrenäs
Lars Norén (C)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
Digital Affärsanalytiker
E-post: lars@dream.se
Visa alla uppdrag för Lars Norén
Göran Bergström (KD)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: goran.e.bergstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag för Göran Bergström