Gunnar Lindgren (--)

Valkrets: Yttre Västerort

Ersättare-Org PRO Hässelby-Vällingby pensionärsråd
förtorendevald

Sök förtroendevald