Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Hässelby-Vällingby pensionärsråd

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2020-12-31

Gå till Hässelby-Vällingby pensionärsråd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Donald Monvall (--)
Mobil: 070-638 76 57
E-post: monvall38@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Gunilla Carlén (--)
SPF
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lena Bosticco (--)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Yvonne Wheeler (--)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Barbro Kregert Lyden (--)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Karl-Erik Jansson (--)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Karin Beckman (--)
Skattegårdsvägen 59
16262
Hässelby
Mobil: 0739387612
E-post: karin.beckman43@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Åke Linderoth (--)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Gunnar Lindgren (--)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lars Pernsäter (--)
Visa alla uppdrag