Hässelby-Vällingby pensionärsråd

Mandatperiod: 2022-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Donald Monvall (OPOL)
Ordförande-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 070-638 76 57
E-post: monvall38@gmail.com
Visa alla uppdrag för Donald Monvall
Karl-Erik Jansson (OPOL)
Vice ordförande-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Karl-Erik Jansson
Lena Bosticco (OPOL)
Ledamot-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Lena Bosticco
Åke Linderoth (OPOL)
Ledamot-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Åke Linderoth
Yvonne Wheeler (OPOL)
Ledamot-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Yvonne Wheeler
Karin Beckman (OPOL)
Ersättare-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Skattegårdsvägen 59
16262
Hässelby
Mobil: 0739387612
E-post: karin.beckman43@gmail.com
Visa alla uppdrag för Karin Beckman
Ljubica Fritz (OPOL)
Ersättare-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Ljubica Fritz
Barbro Kregert Lyden (OPOL)
Ersättare-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Barbro Kregert Lyden
Gunnar Lindgren (OPOL)
Ersättare-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Gunnar Lindgren
Lars Pernsäter (OPOL)
Ersättare-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Lars Pernsäter