Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Hässelby-Vällingby pensionärsråd

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2020-12-31

Gå till Hässelby-Vällingby pensionärsråd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Donald Monvall (OPOL), PRO
Mobil: 070-638 76 57
E-post: monvall38@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Gunilla Carlén (OPOL), SPF
SPF
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Lena Bosticco (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Gun-Marie Gunnars (OPOL), SPF
SPF
E-post: gunmarie.gunnars@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Barbro Kregert Lyden (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Yvonne Wheeler (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Karl-Erik Jansson (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Åke Linderoth (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Gunnar Lindgren (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Lars Pernsäter (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag