Hässelby-Vällingby pensionärsråd

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2020-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Donald Monvall (--)
Ordförande-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 070-638 76 57
E-post: monvall38@gmail.com
Visa alla uppdrag för Donald Monvall
Gunilla Carlén (--)
Vice ordförande-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
SPF
Visa alla uppdrag för Gunilla Carlén
Lena Bosticco (--)
Ledamot-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Lena Bosticco
Yvonne Wheeler (--)
Ledamot-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Yvonne Wheeler
Barbro Kregert Lyden (--)
Ledamot-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Barbro Kregert Lyden
Karl-Erik Jansson (--)
Ersättare-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Karl-Erik Jansson
Karin Beckman (--)
Ersättare-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Skattegårdsvägen 59
16262
Hässelby
Mobil: 0739387612
E-post: karin.beckman43@gmail.com
Visa alla uppdrag för Karin Beckman
Åke Linderoth (--)
Ersättare-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Åke Linderoth
Gunnar Lindgren (--)
Ersättare-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Gunnar Lindgren
Lars Pernsäter (--)
Ersättare-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Lars Pernsäter