Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Hässelby-Vällingby pensionärsråd

Mandatperiod: 2017-01-01 - 2017-12-31

Gå till Hässelby-Vällingby pensionärsråd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Donald Monvall (--)
Mobil: 070-638 76 57
E-post: monvall38@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Gunilla Carlén (--)
SPF
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Åke Lindbohm (--)
Mobil: 070-270 69 16
E-post: aka.lindbohm@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Gun-Marie Gunnars (--)
SPF
E-post: gunmarie.gunnars@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Inga-Britt Nilsson (--)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Ulla Anjou (--)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Christina Quensel-Höglund (--)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Ingegerd Malmqvist (--)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Aina Wallman (--)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Olle Eriksson (--)
E-post: olle.eson@gmail.com
Visa alla uppdrag