Gå till

Bolagsstyrelser

Stokab, AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till Stokab, AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ulla Hamilton (M)
Kommunfullm
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Maria Öhman (V)
Mobil: 070-4005699
E-post: evamariaohman@yahoo.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Johan Ericson (M)
Telefon: 0107228256
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Mikael Petersson (L)
E-post: mikael.folkpartiet@yahoo.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Johan Faxér (MP)
E-post: johan.faxer@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-11-04 -- 2023-03-31
Stefan Johansson (S)
Telefon: 0709685671
E-post: stefan.l.johansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Annika Ödebrink (S)
Ombudsman
E-post: annika.odebrink@telia.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Peter Lundberg (M)
E-post: peter.lundberg.66@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-08 -- 2023-03-31
Håkan Wallensten (M)
jur kand
Telefon: 070-735 80 65
E-post: hakan.walllensten@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Maria Palme (S)
Mobil: 0705559800
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)
E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Gunnar Ågren (V)
Mobil: 072-744 22 54
E-post: gunnar.agren@stockholm.se, gunnaragren@me.com
Visa alla uppdrag