Stokab, AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Anders Österberg (S)
Ordförande
2022-11-07 — 2023-03-31
E-post: anders.a.osterberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Anders Österberg
Ulla Hamilton (M)
Vice ordförande
2022-11-07 — 2023-03-31
förtroendevald
E-post: ulla.hamilton@friskola.se
Visa alla uppdrag för Ulla Hamilton
Annika Ödebrink (S)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Ombudsman
E-post: annika.odebrink@telia.se
Visa alla uppdrag för Annika Ödebrink
Maria Öhman (V)
Ledamot
2022-11-07 — 2023-03-31
Mobil: 070-4005699
E-post: evamariaohman@yahoo.se
Visa alla uppdrag för Maria Öhman
Johan Faxér (MP)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: johan.faxer@gmail.com
Visa alla uppdrag för Johan Faxér
Johan Ericson (M)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Telefon: 0107228256
Visa alla uppdrag för Johan Ericson
Mikael Petersson (L)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: mikael.folkpartiet@yahoo.se
Visa alla uppdrag för Mikael Petersson
Maria Palme (S)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 0705559800
Visa alla uppdrag för Maria Palme
Peter Lundberg (M)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: peter.lundberg.66@gmail.com
Visa alla uppdrag för Peter Lundberg
Anna Cederschiöld (M)
Suppleant
2022-01-31 — 2023-03-31
E-post: anna.cederschiold.stuart@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anna Cederschiöld
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)
Lekmannarevisor
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulla-Britt Ling-Vannerus
Gunnar Ågren (V)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 072-744 22 54
E-post: gunnar.agren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Gunnar Ågren