Gå till

Bolagsstyrelser

Stokab, AB

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31

Gå till Stokab, AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-11-05 -- 2019-03-31
Ulla Hamilton (M)
Kommunfullm
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-11-05 -- 2019-03-31
Mathias Tofvesson (S)
Tjänsteman
Mobil: 0733793967
E-post: M_tofvesson@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Aleks Sakala (M)
IT Projektledare
Telefon: 0705-22 43 45
E-post: sakala@moderat.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-10-02 -- 2019-03-31
Åsa Nilsson Söderström (L)
Projektledare
E-post: asa.n.soderstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Anders Hallin (MP)
E-post: anders.hallin@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Doaa Hassan (S)
E-post: doaa91.hassan@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Maria Öhman (V)
Mobil: 070-4005699
E-post: evamariaohman@yahoo.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2018-05-07 -- 2019-03-31
Marianne E Berggren (MP)
E-post: marianne.e.berggren@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Bengt Hansson (C)
Mobil: 070-555 46 40
E-post: bengt.hansson@retail-dg.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-11-30 -- 2019-03-31
Anders Löwdin (S)
Fotograf
Mobil: 070-97 26 256
E-post: lowdin@gmail.com
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2015-04-01 -- 2019-03-31
Carolina Gomez Lagerlöf (S)
E-post: carolina.gomez.lagerlof@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2016-02-22 -- 2019-03-31
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)
E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se
Visa alla uppdrag